سرنگ پلاستیکی/Plastic syringe

سرنگ یکی از پرمصرف ترین وپرکاربردترین تجهیزات آزمایشگاهی علی الخصوص در رشته پزشکی به شمار می آید. از لحاظ ظاهری دارای سه بخش مهم می باشد: سیلندر سرنگ: بخش مهم موجود در محفظه پیستون- محفظه پیستون سرنگ: جهن تعیین مقدار مشخصی از مایعات- سر سرنگ: قطعه ای جهت اتصال سرنگ به سر سوزن- سر سوزن: دارای اندازه و ضخامت مختلف- گسکت.

انواع سرنگ:

  • سرنگ ساده
  • سرنگ معمولی
  • سرنگ سرپیچی

کاربرد سرنگ پلاستیکی:

قابل استفاده برای محلول های مختلف

قابل استفاده برای کشت نمونه ها

ایده آل برای نمونه های پروتئین

انتقال حجم مشخصی از مایعات

استفاده به عنوان قطره چکان

کلمات کلیدی: سرنگ پلاستیکی، لوازم پلاستیکی آزمایشگاهی، تجهیزات آزمایشگاهی عمومی، خرید سرنگ پلاستیکی، فروش سرنگ پلاستیکی