تولید نانوکامپوزیت ضد میکروب بر پایه کیتوسان

در بیمارستان ها باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک ها زمانی که زمینه رشد آنها فراهم شود رشد کرده و آلودگی ایجاد می کنند؛ به دلیل اینکه این باکتری ها بیماری زا هستند می توانند سلامت انسان را به خطر بیندازند همچنین آلودگی های باکتریایی و قارچی مواد غذایی علاوه بر تهدیدات سلامتی جامعه ضایعات […]

تولید کیتین با استفاده از ضایعات میوه

کیتین با استفاده از اسیدها و بازها از ضایعات سخت پوستان دریایی استخراج می‌شود. اما این فرایند پرهزینه بوده و موجب آلودگی جریان‌های آبی می‌شود. به تازگی محققان برای تهیه کیتین، پوست سخت پوستان  را به همراه ضایعات میوه‌ها و انواع خاصی از باکتری‌ها در یک فرایند تخمیری به کیتین تبدیل می‌کنند. در این شیوه […]

کاربرد کیتوسان در نگهداری مواد غذایی

محصولات گوشتی، می توانند منبع بالقوه ای برای پاتوژن های غذایی مانند سالمونال تیفیموریوم، لیستریا مونوسیتوژنز و اشریشیا کلی H7:O157 ، باشند. آلودگی با پاتوژنها ممکن است طی فرآوری یا بسته بندی رخ دهد و گزارش شده است که بیشترین شیوع بیماریهای غذایی، مربوط به مصرف محصولات گوشتی است. محصولات فرآوری شده گوشتی به دلیل […]

کاربرد کیتوسان در تصفیه آب و نگهداری محیط زیست

حذف ذرات معلق و کلوئیدی یکی از مهم ترین مراحل تصفیه آب محسوب می شود که در فرآیندهای انعقاد، لخته سازی و ته نشینی صورت می گیرد. این مرحله نقش مهمی در تصفیه آب های سطحی ایفا می کند. به طوری که توسط آن کدورت، رنگ، جلبک، ترکیبات آلی و حتی باکتر ی ها حذف […]

بررسی تاثیر نانوذرات کیتوزان در صنایع نساجی

با گذشت زمان فناوری نانو تحول عظیمی را در صنعت نساجی ایجاد کرده است. یکی از مهمترین نانوذرات قابل استفاده در این صنعت نانوکیتوزان می باشد، که  دارای ویژگی منحصر به فردی از جمله زیست سازگار بودن و قابلیت تجزیه در محیط زیست است. کیتوزان تنها پلیمر کاتیونی طبیعی به شمار می آید و همین […]

کاربردهای عمده کیتوزان و نانوکیتوزان

حلالیت پایین کیتین، مهمترین عامل محدود کننده مصرف این بیوپلیمر محسوب می شود. علیرغم این محدودیت، تا کنون کاربردهای زیادی از کیتین و مشتقاتش گزارش شده است. از اینرو کیتوسان به دلیل وجود گروههای آمین آزاد در طول زنجیره پلیمر و توانایی تشکیل کیلیت و حلالیت خوب در اسیدهای ضعیفی چون اسید استیک، جایگاه مناسبی […]

کاربرد کیتوزان بعنوان نانوحامل در دارورسانی جهت درمان بیماری آلزایمر

کیتوسان یک پلی ساکارید خطی زیست سازگار است استیل زدایی کیتین به دست می آید . ساختار -N که از کیتوسان شبیه سلولز است. کیتوسان خواص شیمیایی و زیستی منحصر به فردی دارد که به علت وجود گروههای آمین و هیدروکسیل در ساختار آن است و خواص آن عبارتند از: غیرسمیت، زیست سازگاری، زیست تخریب […]

تاثیر کیتوسان بر کاهش فعالیت اکسایشی و قارچی میوه ها و افزایش مدت زمان نگهداری آنها

تقاضای رو به افزایش مصرف کنندگان برای کیفیت بهتر و بهبود تازگی محصولات غذایی، موجب به کاربردن فیلم های خوراکی برای پوشش دهی مواد غذایی شده است. پوشش ها، فیلم هایی هستند که به طور مستقیم بر روی سطح ماده غذایی به کار می روند؛ بنابراین پوشش ها به عنوان قسمتی ازمحصول نهایی در نظر […]

کاربرد کیتوسان ونانوکیتوسان در انتقال داروها

کیتین، پلی-β-(۱-۴)-N- استیل –D- گلوکوزامین از مهمترین پلی ساکاریدهای طبیعی است که اولین بار در سال ۱۸۸۴ شناخته شد. کیتین فراوا نترین زیست پلیمر طبیعی پس از سلولوز است که به وسیله بسیاری از موجودات زنده ساخته می شود. ماهیت طبیعی کیتین به شکل میکروالیاف بلوری است که اجزای ساختاری اسکلت خارجی بدن بندپایان و […]

رهاسازی دارو(Drug delivery) در سرطان

سرطان یکی از شایع ترین علل مرگ ومیر محسوب میگردد. کیتوسان فراوانترین پلیمر طبیعی پس از سلولز است، امروزه کیتوسان یکی از محبوبترین نانو حامل های زیستی در عرصه دارورسانی شناخته میشود. از خواص نانو حامل پلیمری کیتوسان میتوان به بار مثبت طبیعی، قدرت جذب انتخابی و اثر خنثی سازی بار سطحی موجود در سلول […]