کیتوزان و نانو کیتوزان

کیتوزان و نانو کیتوزان

کیتین وکیتوزان 2 فرآورده بسیار مهم از بیوپلیمرهایی که در صنایع مختلف اعم از؛ پزشکی و صنعت غذایی، جذب آلاینده های فلزی، لوازم آرایشی و بهداشتی، کشاورزی،  تصفیه آب ، صنعت کاغذ و نساجی مصارف بسیار بالایی دارد. تولید کیتوزان و نانوکیتوزان از ضایعات میگو با درجه استیل زدایی بالای 91 درصدی و با بار مثبت مضاعف برای کاربری صنایع دارویی و غذایی در مقیاس انبوه ارایه می شود.

کیتین وکیتوزان 2 فرآورده بسیار مهم از بیوپلیمرهایی که در صنایع مختلف اعم از؛ پزشکی و صنعت غذایی، جذب آلاینده های فلزی، لوازم آرایشی و بهداشتی، کشاورزی،  تصفیه آب ، صنعت کاغذ و نساجی مصارف بسیار بالایی دارد. تولید کیتوزان و نانوکیتوزان از ضایعات میگو با درجه استیل زدایی بالای 91 درصدی و با بار مثبت مضاعف برای کاربری صنایع دارویی و غذایی در مقیاس انبوه ارایه می شود.

شستشو دهنده وضدعفونی کننده سبزیجات

 پودر شستشو دهنده وضدعفونی کننده سبزیجات با تکیه بر نانو کیتوزان با کاربری شستشودهنده سبزیجات، حبوبات، صیفی جات و انواع میوه ها  تهیه و فراوری می شود. کیتوزان یک بیوپلیمر ارگانیک با خواص ضد میکروبی قوی و آنتی باکتریال می باشد و به جهت دارا بودن گروه های آمینی در آمینواسیدهای موجود به عنوان یک ماده ایده آل برای توسعه مواد غذایی ضد میکروبی خوراکی به شمار می آید. توانایی کیتوزان برای مهار طیف گسترده ای از باکتری ها، قارچ ها، مخمر ها و ویروس ها، آن را در محدوده وسیعی از داروها و انواع آنتی بیوتیک ها در آزمایشات با شرایط in vivo و in vitro قرار می دهد.

نگهدارنده میوه

برای گسترش مدت ماندگاری میوه ها و سبزیجات پس از برداشت، پوشش های خوراکی یکی از نوآورانه ترین روش ها برای حفظ کیفیت و افزایش ماندگاری میوه ها و سبزیجات تازه به شمار می آید که به عنوان مانعی در برابر  انتقال گاز فعالیت می کند و اثرات مشابه انبار داری تخت اتمسفر کنترل شده را نشان می دهد. پوشش خوراکی موفق باید ممانعت کنندگی خوبی در برابر گازها و به ویژه اکسیژن و بخارآب داشته باشد و ازخصوصیات سطحی خوبی برخوردار باشد. فیلم و پوشش های خوراکی به طور کلی بر اساس مواد بیولوژیکی مانند پروتئین ها، لیپیدها و پلی ساکاریدها هستند. پلی ساکاریدهای عمده که می توانند در فرمولاسیون پوشش خوراکی به کار روند شامل: نشاسته و مشتقات آن، سلولز، کیتوزان، پکتین، آلژینات و سایر صمغ ها می باشد.