دماسنج (ترمومتر)/Thermometer

دماسنج یا ترمومتر یکی از پرکاربردترین لوازم مورد استفاده در آزمایشگاه ها، فرآیندهای صنعتی و خانگی به شمار می آید. براساس واحد های مختلف و و مورد نیاز دما را اندازه گیری می کند. ترمومتر دما را با واحدهای استانداردی سیلیوس و فارنهایت و کلوین اندازه گیری می کنند.دماسنج به شکل یک لوله شیشه ای است که دو انتهای آن بسته و در قسمت پایینی آن مخزنی تعبیه شده است جهت قرارگیری جیوه و الکل به همین منظور دو نوع دماسنج جیوه ای و الکی وجود دارد که براساس انبساط جیوه و الکل موجود در مخزن خود وارد عمل می شوند.

انواع ترمومتر یا دماسنج:

  • ترمومتر جیوه ای
  • ترمومتر الکلی
  • ترمومتر دیجیتالی

کاربردهای دماسنج یا ترمومتر:

اندازه گیری درجه حرارت

قایل استفاده در فرآیندهای صنعتی و خانگی

قابل استفاده درموارد پزشکی و بالینی

کلمات کلیدی: دماسنج، ترمومتر، دماسنج جیوه ای، ترمومتر جیوه ای، ترمومتر الکلی، دماسنج الکلی، ترمومتر دیجیتالی، دماسنج دیجیتالی، خرید دماسنج، فروش دماسنج، خرید ترمومتر، فروش ترمومتر، دماسنج شیشه ای، ترمومتر شیشه ای، لوازم شیشه ای، محصولات آزمایشگاهی، محصولات آزمایشگاهی شیشه ای، محصولات آزمایشگاهی عمومی، Thermometer