گرافن اکساید دیسپرز شده در آب / دیسپرسیون گرافن اکساید در آب/Graphene Oxide Water Dispersion

گرافن دارای ساختار لانه زنبوری دو بعدی است که از پیوندهای کووالانسی اتم های کربن به وجود آمده است (صفحه ای از اتم‌های کربن پیوندشده با هیبریداسیون sp2 که در یک شبکه‌ی کریستالی شش گوشه ای متراکم شده اند). در گرافن اتم های کربن با سه اتم پیوند کوالانسی برقرار کرده و توانایی اتصال گرافن به چهار اتم کربن و یا اتم های دیگر نیز در انها وجود دارد. گرافن اکساید ماده اي دو بعدي است و همانند گرافن با این تفاوت که بر روي صفحاتش، گروه هاي اکسیژنی وجود دارد. این ماده به دلیل وجود گروه هاي اکسیژنی و به هم ریختن ساختار اصلی گرافنی، از خواص اصلی گرافن مانند هدایت الکتریکی و حرارتی خوبی برقرار نیست ولی به دلیل وجود گروه هاي اکسیژنی، توانایی برهم کنشی بهتري با مواد دارد و با پیوند هاي کووالانسی صفحات را به پلیمرها یا مواد دیگري، پیوند میزند. این ماده همچنین از زیست سازگاري بهتري برخوردار است و می تواند در صنایع مهم همچون پزشکی کاربرد هاي بهتري از خود نشان دهد.

کاربرد ها : 

لایه نازک و پوشش ها

مواد باتری، ابرخازن، پیل سوختی و …

کامپوزیت ها و نانوکامپوزیت ها

در حوزه تصفیه آب و فیلتراسیون قوي

استفاده در کاربردهای پزشکی به عنوان نانو حامل دارو استفاده در مهندسی بافت

پخش پذیريو دیسپرزشدن بهتر  بهتر به دلیل وجود گروه هاي اکسیژنی

احیای گرافن اکساید و رسیدن به گرافن با خواص مشخص

سنسورها و خواص کاتالیستی

فروش و عرضه انواع  گرافن، مشتقات آن و انواع نانو مواد کربنی با قیمت مناسب  و کیفیت عالی در مقادیر دلخواه توسط این شرکت صورت می گیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید و همچنین جهت ثبت سفارش به قسمت خرید محصول مراجعه نمایید.

کلمات کلیدی

گرافن، نانوپودر گرافن، گرافین، نانوپودر گرافین، کربن، نانوپودر، نانوذرات، فروش گرافن، خرید گرافن، محصول گرافن، Graphene،  Graphene Oxide، Graphene Oxide Water Dispersion، nano powder، گرافن اکساید، گرافن اکسید، گرافن اکساید دیسپرز شده در آب، دیسپرزاسیون گرافن در آب