ژل کیتوسان

ژل کیتوسان

حلالیت یکی از موضوعات اساسی در مورد کیتوسان است. ماده کیتوسان جهت اعمال و اثر گذاری خواص خود در بیشتر حوزه های کاربردی نیاز به حل کردن و تشکیل ژل دارد. این تشکیل ژل در محلول های اسیدی با درصد های متفاوتی انجام میگیرد که معمول ترین آن ها استیک اسید 1% است.