میله همزن شیشه ای/Stirring rod glass

یکی از مهترین ابزارهای آزمایشگاهی مورد استفاده می باشد. معمولا بصورت میلۀ شیشه ای با متوسط قطر بین 2-3 میلی متر موجود می باشند.همچنین این وسیله دارای اشکال مدور و مقطع دار اند. می توانند توپر و توخالی نیز یافت شوند.

ویژگی های برجسته همزن شیشه ای:

  • مقاومت زیاد در برابر حرارت های زیاد
  • مقاوم در برابر مواد شیمیایی قوی
  • پایداری در برابر ضربه

کاربرد میله همزن شیشه ای:

همزدن محلول ها و مایعات

جدا کردن رسوبات ته نشین شده در ته ظروف

یکنواخت سازی گرمای موجود در محلولها

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی: همزن، میله شیشه ای، میله همزن شیشه ای، لوازم شیشه ای، لوازم شیشه ای آزمایشگاهی، تجهیزات آزمایشگاهی، خرید همزن، فروش همزن، محصول همزن شیشه ای