کیتوزان با جرم مولکولی متوسط

ریال1

کیتوسان به دلیل ماهیت پلی کاتیونی، می تواند به عنوان یک عامل لخته کننده عمل کند و همچنین می تواند به عنوان یک عامل کیلیت کننده، یونهای فلزات سنگین را به دام بیندازد. کیتین از منابع مختلفی بدست می اید و تاكنون بيش از 300 منبع مختلف از انواع بي مهرگان دريايي، قارچها، باكتريها، گياهان، جلبكها، نرمتنان، دياتومه ها، مخمرها، حشرات و غيره مورد مطالعه تحقيق قرار گرفته است و بيش از 300 نوع از مشتقات آن در صنايع مختلف داروسازي، آرايشي، زيست فنآوري، كشاورزي، غذايي، شيميايي و غيره به كار برده شده است. امروزه با توجه به پیش رفت فناوری نانو سهم بسزای آن را در صنایع مختلف نمی توان نادیده انگاشت. یکی ازپلیمرهای زیست سازگار با قابلیت تجزیه بیولوژیکی و عدم سمی بودن کیتوسان است

کیتوزان با جرم مولکولی متوسط
کیتوزان با جرم مولکولی متوسط

ریال1