استوانه مدرج یا سیلندر(Graduated Cylinder)

استوانه مدرج یا سیلندریکی از تجهیزات شیشه ای آزمایشگاهی است. از لحاظ ظاهری شکلی شبیه به لوله آزمایش دارد با این تفاوت که در قسمت زیرین دارای یک پایه می باشد. استوانه مدرج در اندازه های 10 تا 1000 میلی لیتری وجود دارد. مهمترین کاریرد این وسیله در اندازه گیری دقیق حجم مایعاتو محلول ها می باشد.
انواع استوانه مدرج:
1.استوانه مدرج رداژدار
2.استوانه مدرج ساده
3.استوانه مدرج پایه گرد
استوانه مدرج یا سیلندر(Graduated Cylinder)