Showing all 12 results

آزمایشگاه عمومی

بخش مهمی از تجهیزات آزمایشگاهی لازم در یک آزمایشگاهی تحقیقاتی، تجهیزات آزمایشگاهی عمومی می باشند.

  • تجهیزات آزمایشگاهی عمومی با کارکرد التراسونیک ، شامل التراسونیک هموژنایزر ، حمام التراسونیک، سونیکاتور می باشد.
  • تجهیزات آزمایشگاهی با کارکرد همزن شامل میکسرهای مکانیکی، میکسر التراسونیک ، استیرر و … می باشد.
  • تجهیزات آزمایشگاهی با کارکرد ساینتریفیوژینگ ، شامل سانتریفیوژ ساده ، سانتریفیوژ یخچال دار می باشد.

تجهیزات عمومی آزمایشگاهی دستگاه هایی هستند که تقریبا در تمامی آزمایشگاه ها وجود دارند و به طور گسترده ای در حوزه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله تجهیزات عمومی آزمایشگاه می توان به سانتریفیوژ که دستگاهی جهت جداسازی اجزای یک مخلوط مایع با استفاده از نیروی گریز از مرکز می باشد، دستگاه شیکر آزمایشگاهی که معمولا برای هم زدن مایعات با حجم بالا استفاده می شود، انکوباتور آزمایشگاهی که معمولا برای نگهداری از نمونه در دمای بالاتر از محیط و ایجاد محیط کشت بکار می رود، هموژنایزر و هیتر استیرر اشاره کرد.