کاربرد کیتوسان در تصفیه آب و نگهداری محیط زیست

حذف ذرات معلق و کلوئیدی یکی از مهم ترین مراحل تصفیه آب محسوب می شود که در فرآیندهای انعقاد، لخته سازی و ته نشینی صورت می گیرد. این مرحله نقش مهمی در تصفیه آب های سطحی ایفا می کند. به طوری که توسط آن کدورت، رنگ، جلبک، ترکیبات آلی و حتی باکتر ی ها حذف می شود. این فرآیند با کاهش کدورت، باعث افزایش کارآیی فرآیندهای بعدی در تصفیه آب، از جمله فیلتراسیون وگندزدایی می شود. بیماری های زیادی از جمله وبا و اسهال خونی توسط آب های آلوده به انسان منتقل می شود. باکتر ی های گروه کلیفرم اندیکاتور و استرپتوکوکوس فیکالیس و دیگر باکتریها آلودگی آب آشامیدنی بوده و از نظر استانداردهای کیفی آب آشامیدنی، این آب برای مصرف کنند گان قابل شرب نیست. یکی از منعقدکننده های پرمصرف در فرآ یند انعقاد، نمک ها ی آلومینیومی می باشد. زیان های جدی در اثر کاربرد نمک های آلومینیوم و دیگر منعقد کننده ها به دلیل باقیماندن در آب ، تولید حجم زیاد لجن و نحوه دفع در محیط زیست به وجود آمده است.

مطالعه رسمی نشان داد که مکانیسم غالب حذف کدورت توسط کیتوزان (به دلیل بالا بودن تعداد گروه های آمینی و تولید بار مثبت زیاد در شرایط خنثی و کمی اسیدی) خنثی سازی بار می باشد. کیتوزان به عنوان کمک منعقد کننده ، نه تنها منبع غذایی مناسبی برای رشد مجدد باکتری ها محسوب نمی شوند؛ بلکه به دلیل داشتن خاصیت ضد میکربی، باعث حذف آنها نیز می شوند. مقادیر بسیار اندک کربن آلی اضافه شده به آب های تصفیه شده؛ نشان می دهد که کمک منعقد کننده های طبیعی با کمترین خطر در تصفیه آب می توانند به کار روند و وجود آنها در سیستم شبکه باعث رشد مجدد باکتری ها نمی شود. کیتوزان به عنوان منعقد کننده در تصفیه آب و فاضلاب نه تنها دارای عملکرد قابل توجهی است بلکه در مقایسه با سایر انعقاد کننده ها بسیاری ازجنبه های منفی آنها را ندارد. در سال های گذشته پژوهش های زیادی در خصوص مطالعه حذف کدورت از محلول های آبی صورت گرفته است.

منبع: پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی ؛ کاربرد کیتوزان در محیط زیست وکشاورزی

https://civilica.com/doc/392159#

کیتوسان#کیتوزان#کیتین#تصفیه_آب#محیط_زیست#کاربرد_کیتوسان_در_تصفیه_آب#البرز_نانو_تجهیز_رایان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 + 15 =